Sørby, S., & Fegran, L. (2015). ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 11(2), 61-75. https://doi.org/10.7557/14.3709