Ulleberg, A. M., & Johannesen, B. (2015). Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(2), 32–42. https://doi.org/10.7557/14.3711