Ulvund, I., Dale, K. Y., & Ødegård, A. (2015). Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(2), 86–96. https://doi.org/10.7557/14.3714