BjørkquistC. (2015). Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 11(2), 200-211. https://doi.org/10.7557/14.3723