Halding, A.-G., Fossøy, A. B., Moltu, C., & Grov, E. K. (2016). «Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 12(1), 34–48. https://doi.org/10.7557/14.3773