SortvikW., BogeJ., CallewaertS., & PetersenK. A. (2016). Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 12(1), 77–92. https://doi.org/10.7557/14.3777