Alstveit, M., Halvorsen, A., Willumsen, E., & Ødegård, A. (2016). Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 12(2). https://doi.org/10.7557/14.4051