Killie, P. A., & Debesay, J. (2016). Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 12(2). https://doi.org/10.7557/14.4052