AlterenJ. (2016). Et tidsskrift med mangfold. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 12(2). https://doi.org/10.7557/14.4060