Stachowski, J., & Rye, J. F. (2017). Transnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 13(1). https://doi.org/10.7557/14.4074