Ormbostad, H. A. K., Dale, K. Y., Gjengedal, E. J., & Stallvik, M. (2017). Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser. En case studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 13(1). https://doi.org/10.7557/14.4076