SkyrudR. V., & TrollvikA. (2019). Sykelig overvektiges erfaringer og utfordringer med å delta i en livsstil intervensjon, -et beskrivende design. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 15(1), 16. https://doi.org/10.7557/14.4212