De Smedt, S. E., & Mehus, G. (2017). Sykepleieforskning i rurale områder i Norge; en scoping review. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 13(2). https://doi.org/10.7557/14.4238