Johannessen, A., & Thorsen, K. (2018). Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver p√• st√łttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 14(2). https://doi.org/10.7557/14.4323