NordtugB., TorvikK., BjerkanJ., HellesøN., & BrataasH. V. (2019). Pleiepersonalets selvrapporterte evaluering av opplæring i ergonomisk forflytning, bruk av teknikker og hjelpemidler i en kommune - en longitudinell pilotstudie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 15(1). https://doi.org/10.7557/14.4433