Dahl, K., Lohne, V., & Nortvedt, L. (2019). Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 15(1), 16. https://doi.org/10.7557/14.4461