Alteren, J. (2018). Brukerkunnskap om relasjonens betydning for god helse. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 14(1). https://doi.org/10.7557/14.4467