EckardtJ. P. (2018). Belastende livsvilkår: Pejlemærker for personalets møde med pårørende i psykiatrien. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 14(2). https://doi.org/10.7557/14.4469