Thorvaldsen Smith, S., & Haraldstad, K. (2019). Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 14(2). https://doi.org/10.7557/14.4470