LøkenT. D., & KirchhoffJ. W. (2018). Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 14(2). https://doi.org/10.7557/14.4570