Totcheva, C. Øverås, Vedeler, J. S., & Slettebø, Åshild. (2019). Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 15(1). https://doi.org/10.7557/14.4645