TørrisC. (2020). Kan omvendt undervisning gi bedre læringsutbytte i legemiddelregning, sammenlignet med tradisjonell undervisning? En kvasieksperimentell kontrollert studie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 16(1), 15. https://doi.org/10.7557/14.4703