Clancy, A. (2019). Steder, stedsfortellinger og livsmot. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 15(2), 13. https://doi.org/10.7557/14.4936