Østhus, N., Storm, M. ., & Kristoffersen, M. . (2021). Sykepleiere i hjemmebaserte tjenester – hvorfor fortsetter de i sin stilling?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). https://doi.org/10.7557/14.4975