Clancy, A., & Thorsen, R. (2020). Å skrive om livsmot. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 15(2), 12. https://doi.org/10.7557/14.5116