Wangen, M. G., Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Askim, T. ., Rødahl Thingnes , E. ., Solberg, H. S., & Granbo, R. (2021). Samarbeidet mellom utdanning og praksis i helseprofesjonsstudiene kan styrkes: Erfaringer fra utprøving av samarbeidsstillinger. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.5264