Eines, T. F., Mundal, I. P., & Grønvik, C. K. U. . (2021). Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). https://doi.org/10.7557/14.5482