Rønningen, G. E., Ausland, L. H., & Torp, S. (2021). Masteroppgaver som viktige bidrag til kunnskapsbasert helsefremmende arbeid?. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.5535