Neverdal, K., & Pinxsterhuis, I. (2021). Hvilken fagkompetanse kan ergoterapeuter tilføre FACT-team i oppfølgingen av personer med alvorlig psykisk lidelse? En kvalitativ studie . Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.5536