Amsrud, K. E., Skaug, E.-A. ., Saunes, J., Undheim, L.-T. ., & Lyberg, A. . (2021). Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). https://doi.org/10.7557/14.5620