Jakobsen, R. ., Vetvik Killie, P. A., Engen Sørensen, K. ., & Debesay, J. (2022). Informasjonsflyt ved overføring av pasienter fra sykehus til kommunale tjenester: Erfaringer fra saksbehandlere ved forvaltningsleddet tildelingskontor (TK). Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 18(1). https://doi.org/10.7557/14.5684