Værdal, H., Bratberg, G. H., & Haugdahl, H. S. (2021). Årsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner: En prospektiv studie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.5726