Torheim, H. I., Hammer, R., Skagøy, B. ., Remen Nesje, I. ., Pettersen, J., & Dahlborg Lyckhage, E. . (2021). Kan en felles læringsarena gi sykepleiestudenter økt klinisk kompetanse? Om samarbeid mellom sykepleiestudenter, praksisveiledere og lærere i «Det tredje rommet». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.5743