Renberg, H., Sommerseth, E., & Johannessen, A. (2022). Hvorfor velger ikke flere menn jordmoryrket? En kvalitativ studie med mannlige sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(1). https://doi.org/10.7557/14.5768