Andersen, I. A., Øygard, S. H., Fossøy, A. B. ., & Gornitshni, K. S. . (2022). Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(2). https://doi.org/10.7557/14.6210