Grue, M., Hofsø, K., Dihle, A., & Steindal, S. A. (2023). Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6490