Sønderskov, M. (2023). Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6582