Skaug, E.-A., Røssland, A. ., Lyberg, A., Raustøl, A., & Helgesen, A. K. (2023). Kombinerte stillinger kan fremme samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt: Erfaringer fra et prosjekt ved praksisstudier i sykehjem. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6754