LillevikO. G.; ØienL. Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 6, n. 2, p. 84-96, 1 jan. 2010.