ROGNSAA, R.; FREDRIKSEN, S.-T. D. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 7, n. 1, p. 49-60, 9 jun. 2011.