ROGNSAA, R.; FREDRIKSEN, S.-T. D. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 49–60, 2011. DOI: 10.7557/14.1826. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1826. Acesso em: 27 nov. 2021.