EinesT. F.; ThylenI. Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 8, n. 1, p. 94-107, 22 jun. 2012.