HØIUM, K. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 5, n. 2, p. 87-99, 1 feb. 2009.