PEDERSEN, K. L.; EINARSEN, K. A. Sykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 9, n. 1, p. 35-49, 12 jun. 2013.