GripsrudB. H.; SøilandH.; LodeK. Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 10, n. 2, p. 45-61, 26 jan. 2015.