OLSØ, T. M.; ALMVIK, A.; NORVOLL, R. Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team. Nordisk tidsskrift for helseforskning, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 121–131, 2015. DOI: 10.7557/14.3327. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3327. Acesso em: 25 mai. 2024.