JulnesS. G.; GrønvikC. K. U.; EinesT. F. Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 11, n. 1, p. 122–136, 17 jun. 2015.