SØRBY, S.; FEGRAN, L. ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 11, n. 2, p. 61-75, 16 des. 2015.