SortvikW.; BogeJ.; CallewaertS.; PetersenK. A. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 12, n. 1, p. 77–92, 23 jun. 2016.