SkyrudR. V.; TrollvikA. Sykelig overvektiges erfaringer og utfordringer med å delta i en livsstil intervensjon, -et beskrivende design. Nordisk tidsskrift for helseforskning, v. 15, n. 1, p. 16, 27 apr. 2019.